Гуківська громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Рішення виконкому (оприлюднення)

 

 

ГУКІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                                                                                                                           с.Гуків

від  09 грудня  2020 року                                                                                             

 

 Про внесення пропозицій Гуківській сільській раді щодо проекту бюджету Гуківської  територіальної громади на 2021 рік

код  бюджету  22524000000

 

Відповідно до Конституції  України, керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» , ураховуючи висновки та рекомендації постійної комісії  сільської  ради, сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Визначити  на  2021 рік:

      

       доходи  сільського бюджету  в  сумі 20 872 344 гривень, у тому числі доходи  загального

фонду сільського  бюджету  20 857 044 гривень , та   доходи  спеціального  фонду  місцевого  бюджету  15 300 гривень згідно  з  додатком  №1  до  цього  рішення;

   

     видатки сільського  бюджету  на  2021 рік  у  сумі 20 872 344 гривень , в тому  числі по загальному  фонду  сільського  бюджету 19 285 022 гривень  та   видатки   спеціального  фонду 1 587 322 гривень  , за тимчасовою  класифікацією  видатків і  кредитування  видатків  місцевих  бюджетів згідно  з додатком  №3  до  цього  рішення;

 

      профіцит  за  загальним  фондом  сільського  бюджету  в  сумі  1 572 022 гривень згідно  з додатком  №2 до  цього  рішення;

  

      дефіцит  за спеціальним  фондом  сільського   бюджету  в  сумі  1 572 022 гривень згідно з додатком  №2  до цього  рішення;

 

      оборотний  залишок  бюджетних  коштів  сільського  бюджету  в розмірі  9 640 гривень, що  становить  0,05  відсотків видатків  загального  фонду  сільського бюджету,

визначених   цим   пунктом;

 

     резервний  фонд  сільського бюджету  у  розмірі  77 140  гривень,  що  становить   0,4 відсотока   видатків  загального  фонду  сільського  бюджету, визначених  цим  пунктом.

 

 

 

2

 

   2. Затвердити  бюджетні  призначення  коштів  сільського  бюджету  на  2021 рік  у  розрізі  за  бюджетними  програмами  згідно  з  додатком  3  до  цього  рішення.

 

      3. Затвердити  на  2021 рік  обсяги  міжбюджетних  трансфертів   згідно  з  додатком     № 5  до  цього   рішення.

       4. Затвердити  на  2021 рік  розподіл  коштів  бюджету   розвитку на здійснення заходів  на  будівництво, реконструкцію і реставрацію  об’єктів  виробничої, комунікаційної  та соціальної  інфраструктури  за  об’єктами  згідно  з  додатком №6 до цього  рішення.

     5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2021 рік:

     1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій,визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до  Закону України «Про Державний бюджет України  на 2021 рік»:

       2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

   6. Установити, що джерелами  формування спеціального фонду сільського бюджету на 2021 рік:

       1) у частині  доходів  є  надходження,  визначені статтями  69 -1 Бюджетного  кодексу України.

7.Установити, що  джерелом  формування спеціального  фонду  сільського  бюджету  на  2021  рік у  частині  фінансування  є  кошти,  які  передаються  з  загального  фонду      сільського  бюджету.  

 8.З метою  ефективного використання  коштів  субвенцій  та  дотацій  з  державного  та  інших  бюджетів надати  право  голові  сільської  ради  протягом  бюджетного  року своїми  розпорядженнями  та  з  подальшим  затвердженням  їх  на  сесіях  сільської  ради:

 збільшувати  (зменшувати)  дохідну  та видаткову  частини  місцевого  бюджету  на  суми  уточнення  обсягів  трансфертів  з  державного  та  інших  бюджетів  і  затверджувати  розподіл  уточнених  обсягів  коштів.

 

9. Надати  право  голові  сільської  ради  у  процесі  виконання  сільського  бюджету  протягом  бюджетного  року здійснювати  своїми  розпорядженнями, з  подальшим  затвердженням  їх  на сесіях  сільської  ради,  перерозподіл  видатків  за кодами  тимчасової  класифікації  видатків  та  кредитування  й обсягами  міжбюджетних трансфертів  у  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  за  загальним  та  спеціальним  фондами  сільського  бюджету  з внесенням  відповідних  змін  до  додатків  рішення  сільської  ради.  У  тому  числі  переліку  об’єктів,  фінансування  яких  буде  проводитися  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку,  і  переліку  державних  та  регіональних  програм, що  фінансуються  за  рахунок  коштів  сільського  бюджету.

 

10. Керуючись  статтею 23  Бюджетного  кодексу  України    доручити  сільській  раді  в  особі  сільського  голови  вносити  зміни  до  цього  рішення,  погоджені  з  постійною  комісією  сільської  ради  з питань  планування, бюджету і фінансів та регуляторної політики до  розпису  місцевого  бюджету  в  порядку,   визначеному  чинним  законодавством  зі  змінами  за  джерелами  доходів  і  напрямках   видатків  забезпечити  подальше затвердження  цих  змін  на  сесіях  сільської  ради.

 

11. Затвердити   на  2021  рік  резервний   фонд  в  сумі 77 140  гривень.

 

 

 

3

 

12. Затвердити  перелік  захищених  статей видатків  загального  фонду  місцевого  бюджету

 на  2021  рік  за  їх економічною  структурою:

оплата  праці  працівників  бюджетних  установ;

  нарахування  на  заробітну  плату;

  оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв;

  поточні   трансферти   населення.

 

13. Відповідно  до  статей  43  та  73 Бюджетного  кодексу України  надати  право Гуківській сільській  раді  в  особі  сільського  голови  отримувати  в  порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України

- позики  та покриття  тимчасових касових розривів  сільського бюджету,  пов’язаних із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду,  в  межах  поточного  бюджетного  періоду  за  рахунок  коштів  єдиного  казначейського  рахунку  на  договірних  умовах  без

нарахування  відсотків за  користування  цими  коштами з  обов’язковим  їх  поверненням  до  кінця  поточного  бюджетного  періоду.

14. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.        

15.Сільському  голові :

15.1. Забезпечити в  першочерговому  порядку  потребу  в  коштах  на  оплату  праці  працівників  бюджетних  установ відповідно  до  встановлених  законодавством України  умов  оплати  праці  та  розміру  мінімальної  заробітної  плати;  на  проведення  розрахунків  за  електричну  та  теплову  енергію,  водопостачання,  водовідведення.  Природний  газ  та 

 

4

 

послуги  зв’язку, які  споживаються  бюджетними  установами, та  укладення  угод за кожним  видом  енергоносіїв  у  межах  установлених  відповідним  головним  розпорядником  бюджетних  коштів  обґрунтованих  лімітів  споживання  в  натуральних  одиницях  відповідно  до  встановлених асигнувань.

15.2.Взяти  під  особистий  контроль  реалізацію  заходів  з  енергозбереження  в  бюджетній  сфері, забезпечити  повне  оснащення  бюджетних  установ  сучасними  приладами  обліку  газу, води, теплової  та  електричної  енергії.

15.3. Забезпечити  надходження  податків  і  зборів  до  місцевого бюджету  у обсягах, затверджених   на  2021  рік.

16. З  метою  підвищення  ефективності  управління  об’єктами    комунальної  власності

територіальної  громади  сільської  ради  вжити  організаційні  заходи,  спрямовані  на  забезпечення  прибуткової  діяльності  підприємств  комунальної  власності, які  здійснюють

господарську  діяльність, погашення  ними  недоїмки,  що  утворилася  станом  на  01 січня

2020 року,  та  збільшення  надходжень  від  орендної  плати  за  користування  цілісним  майновим  комплексом.  Іншим  майном,  яке  перебуває в  комунальній  власності.

17. З  метою  збільшення  надходжень  до  сільського  бюджету  приймати  обґрунтовані

рішення  щодо  не  надання  суб’єктом    господарювання  пільг  зі  сплати  податків і  зборів  до  місцевих  бюджетів.

18. З  метою  недопущення  втрат  надходжень  до  бюджету  розвитку  сільського бюджету  при  укладенні  договорів  купівлі-продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення  уникати  безпідставного  розстрочення  платежів.

19. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

20. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

22. Рішення сільської ради  сьомого скликання  від  23.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік ", у  зв’язку з прийняттям цього рішення, вважати таким, що втратило чинність.

23. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  планування, бюджету і фінансів та регуляторної політики  (голова  комісії  Ратушняк В.М.).

 

Сільський голова:                                                                                                    П.Ільницький

 

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь