Гуківська громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Повідомлення ТОВ "Тема Синергія"

Дата: 05.07.2024 13:41
Кількість переглядів: 31

Фото без опису

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля
Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб’єктом господарювання)
Реєстраційний номер 8585
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕМА СИНЕРГІЯ" 44530138
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Україна, 46011, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, пр.Бандери
Степана, будинок 24
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Нове будівництво молочно-товарного комплексу з доїльно-молочним блоком за адресою:
с.Гуків, Гуківська сільська територіальна громада, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька
область. Планована діяльність підприємства полягає у повсякденному цілорічному
функціонуванні ферми великої рогатої худоби (ВРХ), а саме: в утриманні та вирощуванні корів у
капітальних будівлях з природною вентиляцією. Передбачається групове стійлове безприв'язне
утримання без можливості вільного вигулу в межах земельної ділянки площею 13,5497 га, яка
знаходиться на південно-східній околиці с.Гуків Кам’янець-Подільського району Хмельницької
області.
Технічна альтернатива 1.
Технологічний процес виробництва молока складається з 4-х основних процесів: утримання,
доїння, годування і напування, гноєвидалення. Утримання тварин передбачається в
проектованих корівниках з природною вентиляцією передбачається групове стійлове
безприв'язне. Даний спосіб утримання тварин сприяє скороченню витрат праці та кращому
використанню механізації. Безприв’язне утримання ВРХ знижує собівартість виробленої
продукції, хоча при цьому витрати корму збільшуються на 5-10%, що обумовлено значними
втратами енергії тварин під час руху. Запліднення корів відбуватиметься штучним способом, Для
рівномірного проведення отелень проектом передбачено родильне відділення, бокси для
новонароджених телят та боки для теличок до 40 днів на автоматах випоювання. Доїння на
реконструйованому комплексі буде здійснюватися в проектованій доїльній залі 3 рази на добу в
проектованій доїльній залі «Паралель» на 48 доїльних місць Global90i 2х24 виробництва «GEA»,
США. Процес доїння починається з перегону корів групами з корівників в накопичувач доїльної
зали, звідки тварини за допомогою автоматичного підгонщика потрапляють в доїльну установку
безпосередньо для доїння. Для забезпечення тварин водою з температурою для телят 14-16 °С та
для іншого поголів’я 8-12°С задля напування, проектом передбачена установка в кожній секції
поїлок з підігрівом, виробництва «Miraco» США. Роздача кормів проводиться два рази на добу
кормораздатчиком. По центру корівника передбачений кормовий проїзд з кормовою огорожею. В
якості огорожі кормового столу проектом передбачено встановлення кормове огородження з
фіксаторами голови (хедлок). Система гноєвидалення в корівниках - автоматизована скреперна
система. Робота скреперів проводиться періодично, автоматично за заданою програмою, що
передбачає видалення гною з максимально частою періодичністю. Це дає змогу в рази знизити
викиди забруднюючих речовин від корівників. Планується встановлення біогазової станції для
переробки власного гною шляхом біологічної ферментації з виділенням біогазу. Утворений біогаз
буде використано на виробництво електричної та теплової енергії за допомогою когенераційних
установок.
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива 2 не передбачена через відсутність інших технологій утримування та
вирощування великої рогатої худоби, що можуть ефективнішими в плані економічності та
екологічності.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Хмельницька обл. Кам'янець-Подільський р-н Гуків
3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.
Гуківська територіальна громада
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Хмельницька обл. Кам'янець-Подільський р-н Гуків .
Територія ферми ВРХ ТОВ «ТЕМА СИНЕРГІЯ» розташовуватиметься на земельній ділянці з
кадастровим номером 6825282000:07:001:0274, займатиме один проммайданчик на території
Гуківської об’єднаної територіальної громади на південно-східній околиці с.Гуків Кам’янець-
Подільського району Хмельницької області та межує: - з півночі – із забудованою земельною
ділянкою з кадастровим номером 6825282000:07:001:0369 і цільовим призначенням 01.01 для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, комунальна власність; із не
забудованою земельною ділянкою з кадастровим номером 6825282000:07:001:0213 і цільовим
призначенням 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, приватна
власність; - зі сходу - із незабудованою земельною ділянкою з кадастровим номером
6825282000:07:001:0214 і цільовим призначенням 01.01 для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, приватна власність; - з півдня - із частиною автодороги
регіонального значення Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський, що
розташована на ділянці з кадастровим номером 6825282000:07:005:0001 і цільовим
призначенням 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного
транспорту та дорожнього господарства, державна власність; - із заходу - із частиною автодороги
територіального значення Гуків — Дунаївці — Могилів-Подільський, що розташована на ділянці з
кадастровим номером 6825282000:07:008:0001 і цільовим призначенням 12.04 Для розміщення
та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства,
державна власність. Найближча житлова забудова розміщена із західного напрямку на відстані
173 м від місця безпосереднього утримання тварин.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Хмельницька обл. Кам'янець-Подільський р-н Гуків .
Територіальна альтернатива розглядалась на стадії вибору земельної ділянки; враховані
варіанти можливого розміщення з точки зору техніко-економічних міркувань, економного
використання земель, транспортного сполучення, наявності існуючих тваринницьких та
підсобних приміщень, рівня соціально-економічного розвитку регіону та вимог до розташування
ферм ВРХ. Територіальна альтернатива 1 є оптимальною для розміщення об’єкта планової
діяльності.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Забезпечення потреб населення, молочної та м’ясопереробної промисловості м’ясом та
молоком великої худоби - корів. Створення та здійснення планової діяльності забезпечить
існуючі потреби населення в якісному та безпечному харчовому продукті, відпаде необхідність
використання імпортної продукції, що сприятиме покращенню соціально-економічного стану
району планованої діяльності, наповненню бюджету та створенню робочих місць для населення,
що проживає в межах даної територіальної одиниці. Надзвичайно важливим позит ивним
впливом є переробка відходів життєдіяльності тварин на електричну енергію, що є вкрай
важливим в умовах збройної агресії російської федерації та знищеня її військовими засобами
електрогенеруючих потужностей України. Кількість виробленої електричної енергії дасть змогу
стабілізувати ситуацію в межах територіальної громади та уникнути відключень електроенергії,
які мають місце і чинять негативний вплив на соціально-економічне становище громади.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Загальна площа земельної ділянки, відведеної під розміщення ферми ВРХ ТОВ «ТЕМА
СИНЕРГІЯ» становить 13,5497 га. Розрахункова максимальна кількість одночасного утримання
та вирощування корів та телят становить до 2200 голів. Річна виробнича програма передбачає до
3000 голів/рік. На території вівцеферми планується розміщення основних будівель та споруд для
утримання ВРХ: - корівник №1, площа - 8100 м.кв.; молочні корови – 496 голів; - ДМБ з
корівником (та адміністративні приміщення), площа - 3760 м.кв.; молочні корови – 116 голів; -
корівник №2, площа - 8100 м.кв.; молочні корови – 496 голів; - корівник №3, площа - 4800 м.кв.;
проблемні корови – 198 голів; телята у кліточках – 72 голови; - перехідна галерея - телятник №1,
площа - 2652 м.кв.; телята у кліточках – 412 голів; - телятник №2, площа - 2 652 м.кв., телята у
кліточках – 388 голів; - навіс для сіна, площа - 1584 м.кв.; - силосна бурта, площа – 10000 м.кв.; -
кормокухня, площа - 1080 м.кв.; - біогазовий комплекс – площа 7000 м.кв, виробнича потужність -
260 кВт/год, 2 277 600 кВт (2 277,6 МВт) на рік
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства
України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного завантаження на
природне середовище, технічних умов, містобудівних умов та обмежень: - ступінь забруднення
атмосферного повітря від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони не повинен
перевищувати нормовані показники, що встановлені Наказом МОЗ України №52 від 14.01.2020 р.;
- встановлення розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ) відповідно до п. 5.7. ДСП-173-96; - по
акустичному впливу - допустимі рівні шуму не повинні перевищувати допустимі норми згідно
вимог ДБН В.1.1-31-2013, ДСП 173-96 та наказу МОЗ України від 22.02.2019 року №463; - по
забрудненню та виснаженню водного середовища - ст.ст. 44, 88, 89 "Водного кодексу України". -
по забрудненню ґрунтів – ст. 167 "Земельного кодексу України" та ст.ст. 44, 45 Закону України
"Про охорону земель"; - по впливу на тваринний та рослинний світ – планована діяльність
повинна відповідати вимогам ст.20, 21, 40 Закону України «Про природно-заповідний фонд»; - по
поводженню з відходами – максимально можливе використання відходів повторно у виробництві;
поводження з відходами відповідно до ст. 13, 17 Закону України "Про управління відходами". -
дотримання правил пожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2.
технічна альтернатива 2 не розглядається через її відсутність
щодо територіальної альтернативи 1.
територія об’єкту розташована за межами об'єктів природно-заповідного фонду та інших
природоохоронних територій. Обмеження щодо дотримання розмірів погоджених та відведених
меж територій, протипожежних та санітарних розривів між будівлями та спорудами,
водоохоронних та санітарно-захисних зон
щодо територіальної альтернативи 2.
не розглядається, у зв'язку з тим, що прийнята пріоритетною територіальна альтернатива 1
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Інженерна підготовка території включає планування майданчика та облаштування
фундаментів для каркасних будівель, буріння артезіанської свердловини. При розробці проектів
фундаментів, всі заходи з інженерної підготовки та захисту проектованої території від
несприятливих природних (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) будуть розроблятися з
урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування. Топографо-геодезичні,
інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування
виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період
будівництва та експлуатації будуть забезпечувати: - раціональне використання площ; -
застосування заходів протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а
також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи; - конструкція фундаментів
будівель для утримання корів, галереї для транспортування гною, ємності біогазового комплексу
повинні виключати можливість потрапляння рідкої фракції гною та сечі в ґрунт; - запобігання
потрапляння забруднених дощових та талих вод в ґрунт та підземні води передбачено шляхом їх
збору та відведення; покриття доріг, проїздів, майданчиків асфальтобетонним та бетонним
покриттям; - збереження знятого родючого шару ґрунту з метою наступного використання його
при благоустрої території по закінченню будівництва
щодо технічної альтернативи 2.
відмова від провадження планової діяльності не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1.
аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 2.
не розглядається, у зв'язку з тим, що прийнята пріоритетною територіальна альтернатива 1
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
Очікувані впливи планованої діяльності об’єкта на наступні компоненти природного
середовища: - клімат і мікроклімат – в межах нормативного; - повітряне середовище – викиди в
атмосферне повітря при повсякденному функціонуванні вівцеферми; - водне середовище – забір
води для виробничих та господарсько-питних потреб, утворення стічних вод при використанні
води персоналом для господарсько-питних потреб; - геологічне середовище, ґрунти, підземні
води – зняття родючого шару ґрунту при будівництві, можливість забруднення при експлуатації
об’єкта (випадкові витоки сечі та рідкої фракції гною, забруднені дощові та талі води) - при
виконанні запроектованих заходів по захисту - в межах нормативного; - шум – при роботі двигунів
внутрішнього згоряння; - рослинний та тваринний світ – дослідження можливого впливу на
рослинний та тваринний світ НПП «Подільські Товтри»; не очікується підвищення відносно ГДК
(ОБРВ) забруднюючих речовин у повітряному басейні зони впливу об’єкту, фізичні фактори
(джерела іонізуючого випромінювання, електромагнітних полів) на території об’єкту відсутні,
шумове забруднення не передбачає перевищення відносно допустимих рівнів, тому вплив на
рослинний та тваринний світ очікується в межах нормативних вимог; - культурна спадщина -
вплив відсутній; - навколишнє соціальне середовище - позитивний вплив на рівень зайнятості
місцевого населення та розвиток економіки регіону. - навколишнє техногенне середовище -
вплив відсутній.
щодо технічної альтернативи 2.
не розглядається через її відсутність
щодо територіальної альтернативи 1.
аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 2.
не розглядається, у зв'язку з тим, що прийнята пріоритетною територіальна альтернатива 1
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
Друга категорія
2 Сільське господарство, лісівництво та водне господарство Сільське господарство,
лісівництво та водне господарство: сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння,
рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського
господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і
більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на
площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної
інфраструктури меліоративних систем; насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на
площі понад 20 гектарів або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх
охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше; зміна цільового призначення земель
сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду
діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення
особливо цінних земель; потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше); свиней (1
тисяча місць і більше, для свиноматок - 500 місць і більше); великої та дрібної рогатої худоби (1
тисяча місць і більше); кролів та інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше); установки для
промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва; інтенсивна
аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на територіях та об’єктах природно-
заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; намив територій на землях водного фонду;"
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених
держав).
Підстав немає
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, визначається згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року, Постановою КМУ від 13 грудня 2017 р. № 1026
«Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля», Наказом Міндовкілля України від 15.03.2021 № 193 «Про
затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звітів з
оцінки впливу на довкілля». Зокрема, плануються дослідження впливу на атмосферне повітря,
геологічне і водне середовища, ґрунти, рослинний та тваринний світ, культурну спадщину,
соціальне та техногенне середовища, передбачається виконання розрахунків розсіювання
шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз приземних концентрацій шкідливих речовин
на межі санітарно-захисної зони, розрахунки рівнів шуму.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі
відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій
області
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації ,
29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, 42814282@mail.gov.ua, (0382) 61 85 08; (0382) 61 85
07, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки – Олех
Марина Сергіївна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь