A A A K K K
для людей із порушенням зору
Гуківська громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 17.01.2023 09:25
Кількість переглядів: 159

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 10.01.2023 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання) 20231910273 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання) ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний край», код ЄДРПОУ 37502531 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові __________________________________________________________________________________________ фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або __________________________________________________________________________________________ серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання Юридична адреса: 48236, Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Постолівка (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної тел.(067) 8114784________________________________________________________________________ особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи* . Планована діяльність, її характеристика. Реконструкція існуючої будівлі свинарника ТОВ «Аграрний край» та будівництво нової капітальної будівлі вівцеферми для утримування та вирощування овець і ягнят в кількості 1500 голів. Планована діяльність підприємства полягає у повсякденному цілорічному функціонуванні вівцеферми, а саме: в утриманні та вирощуванні овець капітальних будівлях з можливістю вільного вигулу в межах земельної ділянки площею 8,6847 га, яка знаходиться на вулиці Центральній, 2Г, на східній околиці с.Гуків Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. * Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. Технічна альтернатива 1. Утримання овець відбуватиметься в двох капітальних критих спорудах без системи примусової вентиляції. Система подачі кормів передбачається із застосуванням мобільної техніки та стаціонарного кормороздавача. Водопій у приміщеннях і на вигулах планується проводити із автонапувалок з обов’язковим електропідігрівом води у зимовий період. Компостування продуктів життєдіяльності тварин передбачається на території місця здійснення планованої діяльності у компостній ямі, стіни та дно якої будуть вимощені бетонними плитами. Технічна альтернатива 2. Технічна альтернатива 2 не передбачена через відсутність інших можливих технологій утримування та вирощування дрібної рогатої худоби. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Територія вівцеферми ТОВ «Аграрний край» розташовуватиметься на земельній ділянці з кадастровим номером 6825282000:07:001:0239, займатиме один проммайданчик на території Гуківської об’єднаної територіальної громади по вул. Центральна, 2Г на східній околиці с.Гуків Кам’янець-Подільського району Хмельницької області та межує: - з півночі – із незабудованою земельною ділянкою з кадастровим номером 6825282000:07:001:0231 і цільовим призначенням 16.00 землі запасу, що перебуває в комунальній власності; - зі сходу - із незабудованою земельною ділянкою з кадастровим номером 6825282000:07:001:0233 і цільовим призначенням 16.00 землі запасу, що перебуває в комунальній власності; - з півдня - із незабудованими земельними ділянками з кадастровими номерами 6825282000:07:001:0234, 6825282000:07:001:0237, 6825282000:07:001:0236 - 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, комунальна власність; 6825282000:07:001:0212, 6825282000:07:001:0213, 6825282000:07:001:0214, 6825282000:04:001:0179, 6825282000:07:001:0180 - 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, приватна власність; 6825282000:07:001:0178 - 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, державна власність - із заходу - із незабудованою земельною ділянкою без кадастрового поділу за якою розташована проїжджа частина автодороги Гуків-Чемерівці. Найближча житлова забудова розміщена із західного напрямку на відстані 305 м від місця безпосереднього утримання тварин. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Територіальна альтернатива розглядалась на стадії вибору земельної ділянки; враховані варіанти можливого розміщення з точки зору техніко-економічних міркувань, економного використання земель, транспортного сполучення, наявності існуючих тваринницьких та підсобних приміщень, рівня соціально-економічного розвитку регіону та вимог до розташування вівцеферм. Територіальна альтернатива 1 є оптимальною для розміщення об’єкта планової діяльності. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності Забезпечення потреб населення та м’ясопереробної промисловості м’ясом дрібної рогатої худоби - овець. Створення та здійснення планової діяльності забезпечить існуючі потреби населення в якісному та безпечному харчовому продукті, відпаде необхідність використання імпортної продукції, що сприятиме покращенню соціально-економічного стану району планованої діяльності, наповненню бюджету та створенню робочих місць для населення, що проживає в межах даної територіальної одиниці. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) Загальна площа земельної ділянки, відведеної під розміщення вівцеферми ТОВ «Аграрний край» становить 8,6847 га. Розрахункова максимальна кількість утримання та вирощування овець і ягнят становить 1500 голів. Річна виробнича програма передбачає – 3000 голів/рік. На території вівцеферми планується розміщення основних будівель та споруд для утримання овець: - існуюча кам’яна будівля площею забудови 1056 кв.м.; - планована металева каркасна будівля площею забудови до 2438 кв.м.; 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 - ступінь забруднення атмосферного повітря від планованої діяльності на межі санітарнозахисної зони не повинна перевищувати нормовані показники, що встановлені Наказом МОЗ України №52 від 14.01.2020 р.; - дотримання розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ) на рівні 300 м, що встановлена додатком 5 до ДСП 173-96; - по акустичному впливу - допустимі рівні шуму не повинні перевищувати допустимі норми згідно вимог ДБН В.1.1-31-2013, ДСП 173-96 та наказу МОЗ України від 22.02.2019 року №463; - по забрудненню та виснаженню водного середовища - ст. 44 "Водного кодексу України". - по забрудненню ґрунтів – ст. 167 "Земельного кодексу України" та ст.ст. 44, 45 Закону України "Про охорону земель". щодо технічної альтернативи 2 технічна альтернатива 2 не розглядається через її відсутність щодо територіальної альтернативи 1 – територія об’єкту розташована за межами об'єктів природно-заповідного фонду та інших природоохоронних територій. Обмеження щодо дотримання розмірів погоджених та відведених меж територій, протипожежних та санітарних розривів між будівлями та спорудами, водоохоронних та санітарно-захисних зон щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядається, у зв'язку з тим, що прийнята пріоритетною територіальна альтернатива 1. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 - конструкція фундаментів будівель для утримання овець та галереї для транспортування гною повинні виключати можливість потрапляння рідкої фракції гною та сечі в ґрунт; - запобігання потрапляння забруднених дощових та талих вод в ґрунт та підземні води передбачено шляхом їх збору та відведення; покриття доріг, проїздів, майданчиків асфальтобетонним та бетонним покриттям; - збереження знятого родючого шару ґрунту з метою наступного використання його при благоустрої території по закінченню будівництва щодо технічної альтернативи 2 відмова від провадження планової діяльності не розглядається щодо територіальної альтернативи 1 аналогічно технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається, у зв'язку з тим, що прийнята пріоритетною територіальна альтернатива 1 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1 Очікувані впливи планованої діяльності об’єкта на наступні компоненти природного середовища: - клімат і мікроклімат – в межах нормативного; - повітряне середовище – викиди в атмосферне повітря при повсякденному функціонуванні вівцеферми; - водне середовище – забір води для виробничих та господарсько-питних потреб, утворення стічних вод при використанні води персоналом для господарсько-питних потреб; - геологічне середовище, ґрунти, підземні води – зняття родючого шару ґрунту при будівництві, можливість забруднення при експлуатації об’єкта (випадкові витоки сечі та рідкої фракції гною, забруднені дощові та талі води) - при виконанні запроектованих заходів по захисту - в межах нормативного; - шум – при роботі двигунів внутрішнього згоряння; - рослинний та тваринний світ – дослідження можливого впливу на рослинний та тваринний світ НПП «Подільські Товтри»; не очікується підвищення відносно ГДК (ОБРВ) забруднюючих речовин у повітряному басейні зони впливу об’єкту, фізичні фактори (джерела іонізуючого випромінювання, електромагнітних полів) на території об’єкту відсутні, шумове забруднення не передбачає перевищення відносно допустимих рівнів, тому вплив на рослинний та тваринний світ очікується в межах нормативних вимог; - культурна спадщина - вплив відсутній; - навколишнє соціальне середовище - позитивний вплив на рівень зайнятості місцевого населення та розвиток економіки регіону. - навколишнє техногенне середовище - вплив відсутній. щодо технічної альтернативи 2 не розглядається через її відсутність щодо територіальної альтернативи 1 аналогічно технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається, у зв'язку з тим, що прийнята пріоритетною територіальна альтернатива 1 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Планована діяльність - потужності для вирощування: великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і більше) - відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із абзацом 4, пункту 2, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059- VII від 23 травня 2017 року. 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, визначається згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року, Постановою КМУ від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля», Наказом Міндовкілля України від 15.03.2021 № 193 «Про затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля». Зокрема, плануються дослідження впливу на атмосферне повітря, геологічне і водне середовища, ґрунти, рослинний та тваринний світ, культурну спадщину, соціальне та техногенне середовища, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз приземних концентрацій шкідливих речовин на межі санітарнозахисної зони, розрахунки рівнів шуму. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання дозволу на виконання будівельних робіт (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 29001, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, E-mail: 42814282@mail.gov.ua. Телефон/факс (0382) 61-85-07, 61-85-08, 61-85-10. Контактна особа: Дідух Володимир Ігорович (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь